• "Pedagogisk credo og ledelse av åpen barnehage" 

      Angeltveit, Nina Anette (Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven har blitt til i studie «Pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse» ved NLA Høgskolen i Bergen. Den handler om styrere og deres pedagogiske credo og utøvelse av ledelse i åpne barnehager. Formålet med ...