• En skole for hvem? : et kritisk blikk på fremtidens skole 

      Jakobsen, Caroline O. (Master thesis, 2016)
      Formålet med denne studien har vært å kartlegge og kategoriserer ulike forståelser som omhandler elevers kompetanseutvikling i Ludvigsen-utvalgets del- og hovedutredning, for deretter å problematisere disse. Utgangspunktet ...