• Utprøving og innføring av ny teknologi i skolen – hva har vi lært? 

      Tømte, Cathrine Edelhard; Sjaastad, Jørgen (Journal article, 2018)
      Når teknologi skal testes ut og innføres i skolen, hender det ofte at alt ikke går helt etter planen. Men etter hvert er det visse mønstre som avtegner seg og som man kan lære av når man planlegger nye prosjekter.