• Grunnskolelærerstudenters erfaring med eBok-basert undervisning i matematikk 

      Lorange, Carl Andreas; Sjaastad, Jørgen; Carlsen, Martin (Peer reviewed; Journal article, 2022)
      I denne artikkelen analyserer vi grunnskolelærerstudenters respons på en eBok-basert undervisningsform i matematikk. Denne eBoka besto av oppgaver med både skriftlige og videobaserte løsningsforslag. Oppgavene ble hentet ...