Show simple item record

dc.contributor.authorGangstø, Annbjørg
dc.date.accessioned2021-06-29T07:20:40Z
dc.date.available2021-06-29T07:20:40Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2761793
dc.description.abstractDen pedagogiske diskusjonen peker på at skolens diskursive læringsmåte, med vektlegging av et logisk-abstrakt språk, og et økende trykk på målbare læringsresultat, har ført til en innsnevring av elevenes grunnlag for læring og erkjennelse. Når kunstfaget, i ny overordnet del av læreplanverket LK20 tillegges relativt stor betydning for elevenes læring, utvikling og danning, kan dette tolkes positivt med tanke på kunstfagets verdi og funksjon i fremtidens skole. For å kunne forstå noe om på hvilken måte kunstfaget kan betraktes som et viktig og unikt bidrag til utdanningen, har jeg valgt å undersøke hvilke former for læring og kunnskap som kan tenkes å være forankret i kunstfaget. Formålet med oppgaven er å bidra i den pedagogisk-filosofiske diskusjonen om kunstens verdi i pedaogisk filosofi. Med utgangspunkt i refleksiv metodologi har jeg gjennomført en litteraturstudie der jeg undersøker kunstfaget grunnlag for læring og erkjennelse, med utgangspunkt i Dissanayakes beskrivelse av estetisk erfaring. Selve teksttolkningen tar utgangspunkt i moment fra hermeneutisk tradisjon, mens moment fra kritisk teori, postmodernismen og feminismen blir brukt som metametoder for å sette teksten i en ideologisk-politisk kontekst, i en bred forståelse av begrepet. Undersøkelsen viser kunstens funksjon kan beskrives som et svar på menneskets grunnleggende behov for gjensidig emosjonell interaksjon og fellesskap. Ved å ta i bruk grunnleggende estetiske kommunikasjons-element skapes komplekse sensorisk emosjonelle erfaringer som overskrider det vi kan uttrykke med ord. Slike tilfredsstillende erfaringer beveger oss emosjonelt og kognitivt, og knytter oss til andre mennesker og verden vi er en del av. Fra et evolusjonistisk perspektiv knyttes estetisk erfaring til universelle biopsykologiske funksjoner, og kan derfor betraktets som del av den gryende form for essensialisme, der det fokuseres på det det fellesmenneseklige heller enn det individuelle, og det som gjør oss like heller enn det som skiller oss. Kunst gir oss grunnlag for erkjennelse gjennom kroppslige og emosjonelle opplevelser som bekrefter vår tilhørighet til andre og til en konkret verden. Nøkkelord: Evolusjon, Estetisk erfaring, sansepersepsjon, emosjoner, kognisjon, essensialismeen_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectpedagogikken_US
dc.subjectspesialpedagogikken_US
dc.subjectkunsten_US
dc.subjectkunstfagen_US
dc.subjectkunstteorien_US
dc.subjectestetikken_US
dc.subjectestetisk erfaringen_US
dc.titleHva skal vi med kunst i skolen? : en pedagogisk-filosofisk diskusjon om kunstfagets mulighet for læring og erkjennelse med utgangspunkt i Ellen Dissanayakes beskrivelse av estetisk erfaringen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber100en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record