• Slavenes lidelser i Peters første brev : eksegese av 1 Pet 2,18-25 

      Alsaker, Henning Abbedissen (Master thesis, 2014-08-27)
      Hoveddelen av denne avhandlingen er en eksegese av 1 Pet 2,18-25 som er en formaning med begrunnelser til kristne slaver om å utholde i uforskyldte lidelser under sine herrer. I 1 Pet er lidelse et viktig motiv (f.eks. ...