• 6-åringene i skolen 

      Johansen, Sandra (Master thesis, 2021)
      Denne studien fokuserer på å synliggjøre hvilke erfaringer 1.trinnslærere har med hvordan organiseringen og undervisningen på 1.trinn er tilpasset elevenes forutsetninger og behov, samt hvordan det er forenelig med skolens ...